fbpx
Räägime Päevarahast

Meeldib mida loed?

Jaga

Räägime Päevarahast

author image

Mihkel Männamaa

Hoursi tööaja arvestuse tarkvaras on võimalik mugavalt päevarahadel tööliigiti silma peal hoida. Räägime, mida töölähetuste ja päevarahaga seoses meeles pidada.

Alustame kohe olulisest ehk numbritest: välislähetuse päevaraha alammäär on 22,37 eurot. Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot päevas välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot päevas iga järgneva päeva kohta. Tööandja ja töötaja kokkuleppel võib päevaraha maksta ka rohkem, kuid sellisel juhul maksustatakse piirmäära ületav osa töötasuna.  

Eesti piires toimuval lähetusel päevaraha maksuvaba piirmäära ette nähtud ei ole, sest lähetus on ajaliselt lühem ja kodust eemalolek ei tekita nii palju lisakulusid. Lisaks ei saa tööandja kuludokumentide alusel töötajale maksuvabalt hüvitada Eesti-sisese lähetusega seotud toidukulusid. 

Töölähetuse määruse § 4 lõike 4 kohaselt on tööandjal õigus vähendada välislähetuse päevaraha määra kuni 70%, kui lähetuskohas viibimise ajal tagatakse lähetatule tasuta toitlustamine. Päevaraha määra vähendamise võimalus ei ole seotud päevaraha maksustamisega ning on oma olemuselt tööõiguslik säte, mis võimaldab tööandjal tasuta toitlustamise puhul vähendada päevaraha kuni 6,71 eurot. 

Oluline on aga teada, et päevaraha maksmisel üle piirmäära tuleb piirmäära ületav osa deklareerida ja maksustada sarnaselt palgatuluga. 

Päevaraha maksmise tingimused

 • Kui töötaja peab lähetusest saabudes minema samal päeval teise välislähetusse, saab talle maksta maksuvaba päevaraha ühekordse määra ulatuses.
 • Teeloleku ja lähetuskoha viibimise aja eest makstakse töötajale välislähetuse päevaraha, kui välisriigis asuv lähetuskoht asub vähemalt 50 km kaugusel asula piirist, kus paikneb töö tegemise koht.
 • Vahemaad asula piirist, kus asub töökoht, ning lähetuse sihtkoha vahel on teooritiliselt võimalik määrata kolmel viisil:
  • vahemaa õhu kaudu
  • vahemaa tegelikult läbitud teekonna kaudu
  • vahemaa tavapärase ja mõistliku ning enimkasutatava tee kaudu.
 • Välislähetuse päevaraha makstakse töölähetuse määruse  § 4 lõike 2 kohaselt:
  • välislähetusse väljasõidu päeva eest, kui välisriiki suunduv sõiduk väljub hiljemalt kell 21:00
  • välisriigist saabumise päeva eest, kui sõiduk saabub pärast kella 3:00.
 • Päevaraha maksmisel tuleb lähtuda sõiduki tegelikust väljumise või saabumise ajast. Kui lähetusse minnakse ühistranspordiga, on ühistranspordivahendi saabumise või väljumise aeg üldjuhul kattuv sõidupiletil märgituga. Kui sõidupiletil märgitud väljumise või saabumise aeg erineb tegelikust väljumise või saabumise ajast, võetakse arvesse tegelik aeg.

Lähetusega kaasnevad kulud

 • Töö- või ametilähetuses majutusele tehtud kulusid ei maksustata
 • Lähetusega kaasnevad transpordikulud kuuluvad kulu suurusest sõltumata maksuvabalt hüvitamisele.
 • Kui töötaja läheb töölähetusse isikliku sõiduautoga, siis hüvitatakse kuludokumendi alusel lähetusega seonduvad, sõiduauto lähetuses kasutamisega otseselt seotud ja täiendavalt tekkinud kulud, välja arvatud remondi- ja hoolduskulud. 
 • Isikliku sõiduauto lähetuses kasutamise korral ei laiene töölähetuse määruse alusel makstavale hüvitisele isikliku sõiduauto hüvitise maksimaalne maksuvaba piirmäär 335 eurot. Ilma kuludokumentideta isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitise maksmisel rakendub sõiduauto määruses sätestatud maksimaalne maksuvaba piirmäär. Ühele töötajale makstava hüvitise maksuvaba piirmäär on sõitude kohta arvestuse pidamise korral kuni 0,30€/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta. 
 • Tööandja saab valida, kas hüvitada töötaja isikliku sõiduauto lähetuses kasutamine töölähetuse määruse alusel ehk kuludokumentide alusel ilma maksimaalse maksuvaba piirmäärata või sõiduauto määruse alusel ehk arvestuse olemasolul maksimaalselt maksuvabalt 335 eurot kuus. 
 • Töötajal on õigus nõuda tööandjalt töölähetusega kaasnevate sõidu- ja majutuskulude ning tööülesannete täitmisega kaasnevate muude mõistlike kulude hüvitamist. Hüvitamine toimub kulu tõendavate dokumentide alusel.
 • Mõistlikeks tööga seotud kuludeks ei loeta selliseid töötaja poolt tehtud kulutusi, mis oleksid töötajal tekkinud sõltumata töölähetuses viibimisest.
 • Välisvaluutas tehtud kulutused saab tööandja hüvitada töötajale
  • kuludokumendil märgitud kuupäevani kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel,
  • lähetusest saabumise päevale järgnenud tööpäeval kehtinud Euroopa keskpanga päevakursi alusel
  • või vastavalt lähetatu poolt tegelikult kantud kulutustele (pangaväljavõtte või valuutavahetuse dokumendi alusel).

Maksu- ja Tolliameti kodulehel on päevarahade maksmise kohta lisaks ülaltoodud refereeritud infole ka mitmeid näiteid: https://emta.ee 

Kui teie ettevõttes on päevarahade maksmine ja arvestamine osa argipäevast, siis soovitame Hoursi tarkvaras vastav seadistus teha ning enda elu lihtsustada:

Kui te pole veel meie tarkvara proovinud, siis saate seda 30 päeva jooksul tasuta teha. Lisaks soovitame broneerida 30-minutiline demo, mille jooksul kaardistame teie ettevõtte vajadused ja vastame teie küsimustele. 

Stressivaba tööajaarvestuseni!

Aeg on raha. Hours säästab teile mõlemat

Vali mugav ja tark viis. Veebipõhine tööaja jälgimine vähendab teie ettevõtte kulusid ja suurendab tõhusust!

Seotud postitused