fbpx
Kuidas Hours tööajaarvestuse tarkvara muudab ettevõtteid efektiivsemaks

Meeldib mida loed?

Jaga

Kuidas Hours tööajaarvestuse tarkvara muudab ettevõtteid efektiivsemaks

author image

Mihkel Männamaa

Tööaja haldamine on väljakutse, millega iga ettevõte varem või hiljem silmitsi seisab. See on kriitiline aspekt, mis mõjutab nii organisatsiooni efektiivsust kui ka töötajate rahulolu. Traditsioonilised meetodid nagu paberil tunnilehed ja Exceli tabelid on levinud, kuid sageli puudulikud, eriti kui on vaja tagada tööaja arvestuse täpsus ja usaldusväärsus. Kiiresti muutuvas ärimaailmas on oluline leida lahendusi, mis muudavad protsessid mitte ainult lihtsamaks, vaid ka tõhusamaks ja täpsemaks.

Tööajaarvestuse Digitaalse Revolutsiooni Tähtsus

Töötundide ümardamine, eriti kui seda tehakse käsitsi, võib olla ettevõtete jaoks kulukas. Kui töötajate töötunnid ümardatakse alati lähima tunni või poole tunni peale, võivad väikesed erinevused tegelikus tööajas akumuleeruda oluliseks ajakaduks. Näiteks, kui töötaja töötab 7 tundi ja 45 minutit, kuid tema tööaeg ümardatakse 8 tunnile, siis see lisaaeg, mida ettevõte tegelikult ei kasutanud, tuleb siiski tasustada. Kui selliseid juhtumeid esineb sageli, võib see põhjustada märkimisväärseid lisakulusid.

Hours Tarkvara: Täpse Tööaja Jälgimise Lahendus

Hours tarkvara kasutamine aitab vältida sellist ümardamisest tulenevat ajakadu. Täpne digitaalne tööaja jälgimine tagab, et töötajate töötunnid registreeritakse täpselt nii, nagu need on töötatud, ilma ümardamiseta. See suurendab palgaarvestuse täpsust ja vähendab ettevõtte jaoks ebavajalikke kulusid. Lisaks suurendab see läbipaistvust ja usaldust töötajate ja juhtkonna vahel, kuna mõlemad pooled saavad kindlad olla, et tööaega arvestatakse õiglaselt.

Uuenduslikud Tööaja Jälgimise Meetodid: Beacon ja Gateway Integreerimine

Tehnoloogia areng on toonud kaasa uuenduslikke lahendusi tööajaarvestuse valdkonnas. Hours’i intuitiivsus ja lihtne kasutajaliides võimaldavad detailset tööaja jälgimist. Lisaks sellele integreeritavus näiteks G4S ja Forus läbipääsusüsteemiga tagab automaatse ja täpse tööajaarvestuse. Täiendavalt on Hours integreerinud beacon ja gateway tehnoloogiad, mis võimaldavad veelgi automatiseeritumat ja täpsemat tööaja registreerimist. Beacon-seadmed, kasutades Bluetooth Low Energy tehnoloogiat, edastavad signaale ja võimaldavad automaatset töötundide registreerimist, kui töötajad liiguvad nende levialasse, suurendades andmete täpsust ja vähendades inimlikke vigu.

Lihtne ja Kuluefektiivne Kasutuselevõtt

Hoursi kasutuselevõtt on erakordselt lihtne ja mugav. Võta ühendust meie müügimeeskonnaga ja lepime kokku aja, millal saame tulla ja näidata, kuidas Hours teie ettevõtte jaoks kasulik võiks olla. Esimene samm on demo, kus näitame, kuidas kõik toimib. Mis puudutab juurutamise kulusid, siis esmane seadistamine on teie jaoks täiesti tasuta. Me aitame teil vajadusel ka kõik töötajad süsteemi sisestada ja vajadusel korraldame koolitused, et kõik saaksid tarkvaraga kiirelt harjuda. Meie eesmärk on teha Hoursi kasutuselevõtt teie jaoks võimalikult lihtsaks ja murevabaks.

Paindlik ja Tõhus Lahendus Erinevates Ärisektorites

Hours tarkvara sobib suurepäraselt mitmesuguste sektorite ettevõtetele, pakkudes paindlikku ja efektiivset lahendust tööaja haldamiseks. Tootmissektori ettevõtted leiavad sellest suurt abi tööprotsesside optimeerimisel ja tööaja täpsemal jälgimisel. Ehitussektoris aitab tarkvara kaasa tööaja efektiivsemale haldamisele ja jälgimisele erinevatel objektidel. Toitlustussektori jaoks pakub Hours kiiret ja lihtsat lahendust töötundide arvestamiseks, samas kui laonduse valdkonnas aitab see kaasa ressursside paremale planeerimisele ja tööaja efektiivsusele.

Positiivne Tagasiside Kasutajatelt: Ekovilla OY Näide

Ekovilla OY kogemus Hours tarkvaraga on märkimisväärne näide sellest, kuidas tehnoloogiline areng tööaja jälgimisel aitab ettevõtet. Enne Hoursi kasutuselevõttu kirjutasid töötajad oma töötunnid paberlehtedele, millega tekkisid ümardamisest tulenevad vead ja lisaks kulus nende paberlehtede töötamisele kuus umbes kuus tundi. Hoursi kasutusele võtmisel toimusid mitmed positiivsed muutused: võimalus jälgida tööaega reaalajas, parem ülevaade tööl olevatest inimestest, kaugjuurdepääs süsteemile ja tööohutuse paranemine. Töömoraal paranes, kuna töötajad mõistsid paremini oma tööaegu, mis suurendas nende motivatsiooni. Ekovilla OY leidis, et Hoursi tarkvara on lihtne kasutada ning aitab säästa aega ja raha, pakkudes nii töötajatele kui ka juhtkonnale mugavaid ja efektiivseid lahendusi.

Hours: Usaldusväärne Partner Kaasaegses Tööaja Haldamises

Kokkuvõttes on Hours suurepärane näide sellest, kuidas kaasaegsed tehnoloogilised lahendused võivad aidata ettevõtetel ületada tööaja haldamisega seotud väljakutseid. See on kuluefektiivne, usaldusväärne ja kasutajasõbralik, pakkudes ettevõtetele väärtust nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis. Hours on mitte ainult tööriist, vaid partner ettevõtte edukaks juhtimiseks tänapäeva kiiresti muutuvas ärikeskkonnas, muutes tööajaarvestuse protsessi lihtsamaks, täpsemaks ja tõhusamaks.

Järeldus

Tööaja haldamise digitaalne transformatsioon Hours tarkvaraga toob kaasa märkimisväärseid hüvesid, parandades organisatsiooni efektiivsust ja töötajate rahulolu. See lahendus pakub täpsust, kuluefektiivsust ja paindlikkust, mis on vajalikud tänapäeva kiire tempo ja pidevalt muutuvas ärimaailmas edukaks toimimiseks. Kasutades Hours tarkvara, võivad ettevõtted mitte ainult parandada oma tööajaarvestuse protsesse, vaid ka suurendada üldist tootlikkust ja konkurentsivõimet.

Aeg on raha.

Hours säästab teile mõlemat

Vali mugav ja tark viis. Veebipõhine tööaja jälgimine vähendab teie ettevõtte kulusid ja suurendab tõhusust!

Seotud postitused

Puhkeaegade Järgimine: Juhend Tööandjatele ja Ettevõtte Juhtidele

Meeldib mida loed?

Jaga

Puhkeaegade Järgimine: Juhend Tööandjatele ja Ettevõtte Juhtidele

author image

Mihkel Männamaa

Sissejuhatus

Tervitused, ettevõtte juhid ja raamatupidajad! Kui teie eesmärk on tagada töökeskkonna seaduslikkus ja töötajate heaolu, siis olete õiges kohas. Puhkeaegade järgimine on oluline osa sellest. Olgu tegevusvaldkonnaks mis tahes, päevastest ja nädalastest puhkeaegadest kinnipidamine on hädavajalik. See juhend keskendub peamistele aspektidele, mida tööandjatel on vaja teada, et tagada nii seaduse järgimine kui ka töötajate rahulolu ja tervis.

Päevased ja Nädalased Puhkeajad: Mida Tööandjad Peavad Teadma

Päevane Puhkeaeg

Iga töötaja puhul peab olema tagatud vähemalt 11-tunnine puhkeaeg iga 24-tunnise ajavahemiku jooksul. See seab piirid tööpäeva pikkusele, tagades, et töötajatel on piisavalt aega puhkamiseks ja taastumiseks. Oluline on seejuures märkida, et tööaega võib paindlikult kohandada, kuid ainult teatud sektorites ja kokkuleppel töötajatega.

Nädalane Puhkeaeg

Lisaks peavad töötajad saama 48 tundi puhkeaega iga seitsmepäevase perioodi jooksul. Summeeritud tööaja korral on see aeg vähemalt 36 tundi. See aitab säilitada töö ja eraelu tasakaalu, mis on töötajate heaolu seisukohast ülioluline.

Eripausid ja Vaheajad

Tööpäevasisene Vaheaeg

Tööpäeva jooksul peab olema ette nähtud vaheaeg, eriti pärast kuuetunnist töötamist. See vaheaeg, tavaliselt vähemalt 30 minutit, võimaldab töötajatel einestada ja puhata, aidates kaasa nende üldisele heaolule ja tööpäeva produktiivsusele.

Lisavaheaeg Lapse Toitmiseks

Eriti oluline on toetada töötavaid vanemaid, pakkudes emadele lisavaheaega lapse toitmiseks. See on nii töötajate õigus kui ka tööandjate kohustus, mis aitab luua toetava ja kaasava töökeskkonna.

Tööandjate Käsiraamat Puhkeaegade Järgimiseks

Tööandjana on teie kohustus mitte ainult järgida neid regulatsioone, vaid ka tagada, et teie töötajad on nendest teadlikud ja mõistavad nende olulisust. Siin on mõned sammud, mida saate astuda:

 1. Tehke Riskianalüüs: Veenduge, et tööaeg ei kahjusta töötajate tervist. See hõlmab töökeskkonna pidevat hindamist ja vajadusel kohandamist.
 2. Lepingu Tingimused: Töölepingutes tuleb selgelt määratleda tööaeg ja puhkeajad, tagades mõlema poole kokkuleppe.
 3. Tööaja Arvestus: Kasutage tööajaarvestuse tarkvara, nagu Hours, et jälgida töötunde ja tagada puhkeaegade järgimine. See lihtsustab nii planeerimist kui ka aruandlust.
 4. Töötajate Teavitamine ja Koolitus: Tagage, et kõik töötajad on teadlikud nende õigustest ja kohustustest seoses puhkeaegadega. Korraldage koolitusi ja infotunde, et hoida teavet värskena.

Kokkuvõtteks

Puhkeaegade järgimine on oluline samm töötajate heaolu ja organisatsiooni seaduslikkuse tagamisel. Tööandjate ja juhtide teadlikkus ja proaktiivne tegutsemine selles vallas aitab luua positiivse ja toetava töökeskkonna, kus töötajad tunnevad end hinnatuna ja kaitstuna. Kasutades tööajaarvestuse tarkvara ja järgides parimaid tavasid, saate tagada, et teie ettevõte ei ainult ei vasta seaduslikele nõuetele, vaid edendab ka töötajate rahulolu ja tootlikkust.

Heidame koos pilgu, kuidas teie ettevõte saab puhkeaegade juhtimises parimaid tulemusi saavutada. Töötajate heaolu on investeering, mis tasub end mitmekordselt ära.

Aeg on raha.

Hours säästab teile mõlemat

Vali mugav ja tark viis. Veebipõhine tööaja jälgimine vähendab teie ettevõtte kulusid ja suurendab tõhusust!

Seotud postitused

2024. Aasta kalendaarne tööajafond

Meeldib mida loed?

Jaga

2024. Aasta kalendaarne tööajafond

author image

Mihkel Männamaa

Töötasu arvestamiseks ning töö- ja puhkeaja seadustest kinni pidamiseks on tööandjal kohustus pidada tööaja arvestust. Tööajaarvestuse pidamise dokumendi vorm ei ole seadusega määratud, kuid see peab sisaldama kõiki töötatud tunde, haigus- ja puhkepäevi ning muid töölt puudutud päevi. Dokumendis võivad kirjas olla ka andmed ajutiselt äraoleva töötaja asendamise kohta, töölähetuses viibitud päevade arv jne. 

Käesoleva aasta normtunnid, kui tööaeg on E-R, on järgmised:

KuuRiigipüha (kalendripäev)Tööpäevi (tööaeg E-R)Märkused
Jaanuar01. jaanuar – uusaasta (E)*P: 22
T: 176
Veebruar24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev (L)*P: 21
T: 165
Erand: +3h kui 23.02 vaba
Märts29.märts – suur reede (R) 31.märts -1. ülestõusmispüha (P)P: 20
T: 160
AprillP: 22
T: 176
Mai01. mai – kevadpüha (K) 19. mai – nelipühade 1. püha (P)P: 22
T: 176
Juuni23. juuni – võidupüha (P)* 24. juuni – jaanipäev (E)P: 19
T: 152
Erand: -3h kui 22.06 tööpäev
JuuliP: 23
T: 184
August20. august – taasiseseisvumispäev (T)P: 21
T: 168
SeptemberP: 21
T: 168
OktooberP: 23
T: 184
NovemberP: 21
T: 168
Detsember24. detsember – jõululaupäev (T)* 25. detsember – esimene jõulupüha (K) 26. detsember – teine jõulupüha (N)P: 19
T: 146
Erandid: +3h või +6h sõltuvalt 23.12 ja 31.12
P: Tööpäevade arv kuus
T: Töötundide arv kuus (E-R)
Erandid: Märkused töötundide arvule lisatundide või eripäevade kohta

*Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.

Kvartaalsed ja Aastased Kokkuvõtted:

 • I Kvartal: 4 püha (2 tööpäeval), Kokku: P: 63, T: 501 (Erand: +3h)
 • II Kvartal: 4 püha (2 tööpäeval), Kokku: P: 63, T: 504 (Erand: -3h)
 • III Kvartal: 1 püha (tööpäeval), Kokku: P: 65, T: 520
 • IV Kvartal: 3 püha (kõik tööpäevadel), Kokku: P: 63, T: 498 (Erand: +6h või +3h)
 • Aasta Kokku: 12 püha (8 tööpäeval), Kokku: P: 254, T: 2023

Töönädalate arv aastas: 50,80

Keskmine: Tööpäevade arv kuus:  21,17 Töötundide arv nädalas: 39,82 Töötundide arv kuus: 168,58

Hours tööaja arvestamise tarkvara aitab kõik töötunnid nii normtundide kui ka ala- ja ületundide näol hõlpsasti kokku lugeda. Kõik nõutud andmed on ühes kohas ning paari klikiga kättesaadavad. Proovi 30 päeva tasuta ja saad ise veenduda, et tööajaarvestus võib olla kiire ning lihtne. Soovitame võtta ka tasuta demo, milles näitame, kuidas tarkvara töötab ja milliseid võimalusi see pakub.

Aeg on raha.

Hours säästab teile mõlemat

Vali mugav ja tark viis. Veebipõhine tööaja jälgimine vähendab teie ettevõtte kulusid ja suurendab tõhusust!

Seotud postitused

Kuidas aitas Hours tarkvara Skano Furniture Factory OÜ-l säästa hulgaliselt tööaega?

Meeldib mida loed?

Jaga

Kuidas aitas Hours tarkvara Skano Furniture Factory OÜ-l säästa hulgaliselt tööaega?

author image

Mihkel Männamaa

Skano Furniture Factory OÜ, mis on ajaloolise ettevõtte Viisnurk AS uhke järeltulija, on tuntud oma luksuslike mööblisarjade poolest, mida toodetakse Pärnu linnas asuvas tehases. Nende toodangu hulka kuulub ka ainulaadne moodulriiulisüsteem Skano Classic, mille juured ulatuvad 19. sajandisse. Skano eesmärk on pakkuda klientidele parimaid ja paindlikke lahendusi kodu sisustamiseks, ühendades kaasaegset tehnoloogiat käsitsi valmistatud mööbli hingega.

2021. aasta lõpus valmis Skano uus tootmishoone Pärnus, mis tähendas ka uute tööprotsesside ja süsteemide ülevaatamist. Hours tööajaarvestuse tarkvara paigaldamine uude tootmishoonesse mängis olulist rolli Skano tootmisprotsesside optimeerimisel, tuues kaasa märkimisväärse ajakokkuhoiu ja täpsema arvestuse, osaliselt tänu liidestusele G4S läbipääsusüsteemiga, mis tagab tööaja automaatse ja täpse registreerimise.

Tootmisjuhi Efektiivsuse Tõus: Enne ja Pärast Hours’i Tarkvara

Enne Hours’i Tarkvara Kasutuselevõttu

Tootmisjuht seisab silmitsi igapäevase väljakutsega, mis puudutab tööaja arvestust Skano Furniture Factory OÜ-s. Varasemas süsteemis märgiti töötajate töötunde käsitsi – üldjuhul kirjutati tabelisse automaatselt 8 tundi, olenemata töötaja tegelikust tööajast. See tähendas, et tööajaandmed ei pruukinud kajastada reaalset olukorda, kui töötajad tulid hiljem või lahkusid varem, mis omakorda mõjutas tööaja arvestuse täpsust ja palgaarvestust.

Pärast Hours’i Tarkvara Kasutuselevõttu

Tootmisjuhi päevad Skano Furniture Factory OÜ-s on muutunud tõhusamaks pärast Hours’i tarkvara kasutuselevõttu. Üleminek ebatäpsest ja aeganõudvast Exceli-põhisest tööajatabelite süsteemist Hours’i tarkvarale on toonud kaasa mitte ainult suurema tööaja arvestuse täpsuse, vaid ka märkimisväärse tõusu töötajate produktiivsuses. Täpse algus- ja lõpuaegade fikseerimine on andnud tootmisjuhile selge ülevaate tegelikust tööajast, mis võimaldab personali tööd paremini korraldada. See on viinud olukorrani, kus sama ajaga saab nüüd tehtud rohkem tööd, optimeerides kogu tootmise tõhusust.

Raamatupidaja Vaatenurk: Täpsus ja Integreeritavus on Võtmetähtsusega

Enne Hours’i tarkvara kasutuselevõttu kulutas raamatupidaja Anu olulise osa oma tööajast Exceli tabelite kontrollimisele ja puhkuseavalduste ülevaatamisele, et tagada töötundide ja puhkuste andmete täpsus. Kõik töötundide ebakõlad tuli lahendada koostöös meistritega, mis oli sageli aeganõudev.

Tänu Hours’i tarkvarale on andmete täpsus ja töötlemise kiirus dramaatiliselt paranenud. Lihtne kasutatavus ja alati abivalmis klienditugi on muutnud raamatupidaja tööd märksa sujuvamaks. Suurimaks muudatuseks on olnud Merit palgaarvestuse süsteemiga integreerimine, mis võimaldab andmed kiiresti ja vigadeta otse Merit palga süsteemi saata, muutes palgaarvestuse protsessi veelgi tõhusamaks.

Raamatupidaja soovitab Hours’i tarkvara teistele ettevõtetele, eriti Exceli kasutajatele, kuna see pakub sujuvat üleminekut ja paremat andmehaldust, mis on tänapäeva kiiretempolises ärikeskkonnas hädavajalik

Oskustöölise Vaatenurk: Nutikas Tööajaarvestus Igas Seadmes

Skano Furniture Factory OÜ oskustöölised naudivad Hours’i tarkvara paindlikkust ja mugavust, kasutades töötundide vaatamiseks ja jälgimiseks peamiselt nutitelefoni. “Tänu Hours’i rakendusele nii Androidile kui ka iOS-ile on minu tunnid alati kättesaadavad, sõltumata kasutan Apple’i või Androidi seadet,” jagab oskustööline oma kogemusi. Kodus eelistab ta töötunde üle vaadata arvuti suurema ekraani kaudu.

Lisaks on Skano Furniture Factory integreerinud Hours’i tarkvara G4S läbipääsusüsteemiga, mis on töötajatele väga mugav. Tänu sellele liidestusele registreeritakse tööajad automaatselt, ilma et oleks vaja terminalis registreerida. “Tööle saabudes ei pea ma muretsema aja märkimise pärast; süsteem hoolitseb kõige eest ja mu tunnid lähevad täpselt kirja,” kiidab tööline süsteemi.

Uurige Skano kohta lähemalt siit: 👉👉👉 https://skano.com

Aeg on raha.

Hours säästab teile mõlemat

Vali mugav ja tark viis. Veebipõhine tööaja jälgimine vähendab teie ettevõtte kulusid ja suurendab tõhusust!

Seotud postitused

Uus Töögraafikute Moodul on Nüüd Beeta Testimises!

Meeldib mida loed?

Jaga

Uus Töögraafikute Moodul on Nüüd Beeta Testimises!

author image

Mihkel Männamaa

Meil on suur rõõm teatada, et pärast pikki kuid intensiivset arendustööd oleme lõpuks valmis saanud meie uue töögraafikute mooduli! Ootame põnevusega selle kasutuselevõttu ja oleme kindlad, et see toob kaasa suuri muutusi teie igapäevases tööplaneerimises.

Mis on uue mooduli juures eriline?

 1. Vahetuste Töögraafikud: Oleme teinud vahetuste planeerimise intuitiivsemaks ja paindlikumaks. Nüüd on võimalik koostada tõhusalt vahetuste graafikuid, mis vastavad teie organisatsiooni vajadustele ja tagavad, et kõik vahetused on optimaalselt kaetud.
 2. Töökatkestused: Uue süsteemiga saate hõlpsalt märkida töökatkestusi ja töölised saavad iseseisvalt taodelda neid. See annab teile ja teie meeskonnale parema ülevaate tulevastest plaanidest ja tagab, et ootamatud sündmused ei tekita segadust.
 3. Tulevased Uuendused: Me ei peatu siin! Lähitulevikus lisame funktsiooni, mis võimaldab teil graafikusse lisada ka täpseid tööülesandeid. See annab teie meeskonnale selgema pildi päevastest ülesannetest ja aitab tõhustada tööprotsesse.

Beeta Testimine

Hetkel on töögraafikute moodul beeta testmisetapis. Me hindame teie tagasisidet ja soovitusi, et saaksime pakkuda teile parimat võimalikku tööriista. Kui olete huvitatud beeta-testimisest või soovite lisateavet, võtke meiega kindlasti ühendust info@hours.ee.

Lõppsõna

Meie eesmärk Hoursis on alati olnud aidata ettevõtetel oma tööprotsesse optimeerida ja muuta tööplaneerimine võimalikult hõlpsaks ja tõhusaks. Usume, et see uus moodul on suur samm selles suunas. Ootame põnevusega teie tagasisidet ja ettepanekuid!

Aeg on raha. Hours säästab teile mõlemat

Vali mugav ja tark viis. Veebipõhine tööaja jälgimine vähendab teie ettevõtte kulusid ja suurendab tõhusust!

Seotud postitused

Ametiühingud leppisid kokku 2024 aasta miinimumpalgas

Meeldib mida loed?

Jaga

Ametiühingud leppisid kokku 2024 aasta miinimumpalgas

author image

Mihkel Männamaa

📌 Ametiühingud ja tööandjad jõudsid kokkuleppele uue miinimumpalga osas, mis on 820 eurot kuus.

📈 See on viimaste aastakümnete suurim miinimumpalga tõus.

🗣️ Ametiühingute Keskliidu esimees Jaan-Hendrik Toomel tervitas kompromissi, öeldes, et see aitab leevendada inflatsiooni mõju paljudele peredele.

🏦 2024. aastaks on prognoositud, et töötasu alammäär moodustab 42% Eesti Panga prognoositud keskmisest palgast.

📉 Eesti Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas rõhutas, et kuigi tööandjad on majanduslikult ebakindlamad, on tänane kokkulepe realistlik.

Tööajaarvestuse tarkvara – Hours: Miks peaksite seda kasutama?

✨ Tööajaarvestus on oluline, kuid võib olla keeruline. Kuidas saab Hours teie ettevõttele kasu tuua?

1️⃣ Suurendab tõhusust: Jälgige, kus töötajad oma aega kasutavad ja kuidas tööprotsessi parendada.

2️⃣ Täpne palgaarvestus: Vältige vigu ja arvutage täpsemalt töötajate palka.

3️⃣ Ületunnitööde jälgimine: Tarkvara abil saate kiiresti ja täpselt arvestada ületunde.

4️⃣ Täpne ülevaade tehtud töödest: Koostage täpseid klientide arveid ja planeerige ressursse paremini.

5️⃣ Puhkuse ja haiguslehe haldus: Jälgige puhkusepäevi ja haiguslehti ilma vaevata.

6️⃣ Andmete turvalisus: Hoidke andmeid turvaliselt ja vältige andmete kadumist.

7️⃣ Vigade vähendamine: Automaatne arvestus vähendab vigade riski.

🗣️ Soovitus: “Hours tarkvara on oluliselt lihtsustanud meie tööajaarvestust. Soovitame Hoursi teistele ettevõtetele selle lihtsuse, kiiruse ja selguse tõttu.” – Pärnu Graniit OÜ

🤔 Kui soovite rohkem teada saada, kuidas Hours saab teie ettevõtte jaoks kasulik olla, võtke meiega ühendust!

Aeg on raha. Hours säästab teile mõlemat

Vali mugav ja tark viis. Veebipõhine tööaja jälgimine vähendab teie ettevõtte kulusid ja suurendab tõhusust!

Seotud postitused

Uus Alampalga Kokkulepe Eestis: Mida See Tähendab Tööandjatele ja Töötajatele?

Meeldib mida loed?

Jaga

Uus Alampalga Kokkulepe Eestis: Mida See Tähendab Tööandjatele ja Töötajatele?

author image

Mihkel Männamaa

30.mail 2023 jõudsid Eesti sotsiaalpartnerid olulisele kokkuleppele, mis näeb ette alampalga järk-järgulist tõusu järgneva nelja aasta jooksul. Heatahte kokkuleppe kohaselt toimub alampalga tõstmine astmeliselt, moodustades 2024. aastal 42,5%, 2025. aastal 45%, 2026. aastal 47,5% ja 2027. aastal 50% keskmisest palgast. Töötasu alammäära täpse suuruse lepivad sotsiaalpartnerid kokku iga aasta sügisel, võttes aluseks Eesti Panga värskeima prognoosi, ja selle kinnitab vabariigi valitsus. Kokkuleppe allkirjastasid Majandus- ja Infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Jaan Hendrik Toomel ja Eesti Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas.

Kokkuleppe Ülevaade

Alampalga täpne suurus lepitakse igal sügisel kokku Eesti Panga viimase prognoosi põhjal ja valitsus kinnitab selle. See annab tööandjatele võimaluse paremini planeerida palgakulusid ja valmistuda eelseisvateks aastateks.

Mõju Tööandjatele

Kiire palgakulude kasv võib olla tööandjatele väljakutse, kuid see toob kaasa ka võimaluse üle vaadata ja täiustada oma ajajuhtimisstrateegiaid. Tõhus ajajuhtimine muutub veelgi olulisemaks, et tagada ettevõtte ressursside optimaalne kasutamine.

Töötajate Kasud

Alampalga tõstmine aitab eriti madalapalgalisi töötajaid, vähendades palgavaesust ja parandades elatustaset. Lisaks võib see suurendada töötajate rahulolu ja motiveerida neid olema produktiivsemad.

Ajajuhtimine ja Hours.ee

Õiglane palk on töötajate aja ja vaeva tunnustamine. Hours.ee pakub tööandjatele lahendusi, mis aitavad optimeerida ajajuhtimist ja ressursside kasutamist, aidates seeläbi kaasa ettevõtte edukusele.

Järeldus

Uus alampalga kokkulepe on oluline samm sotsiaalse õigluse ja majandusliku stabiilsuse suunas Eestis. See toob kaasa uued võimalused ja väljakutsed, millele ettevõtted peavad vastama. Tööandjad saavad kasutada Hours.ee tööajaarvestus tarkvara, et paremini hallata oma töötajate aega ja ressursse, säilitades samas ettevõtte konkurentsivõime ja toetades selle kasvu uues majanduskeskkonnas.

Aeg on raha. Hours säästab teile mõlemat

Vali mugav ja tark viis. Veebipõhine tööaja jälgimine vähendab teie ettevõtte kulusid ja suurendab tõhusust!

Seotud postitused

Tutvustame Uut ja Täiustatud Logimise Terminali

Meeldib mida loed?

Jaga

Tutvustame Uut ja Täiustatud Logimise Terminali

author image

Mihkel Männamaa

See uuenduslik tööriist on loodud teie tööajaarvestuse muutmiseks lihtsamaks, täpsemaks ja paindlikumaks kui kunagi varem.

Uus terminal toob endaga kaasa mitmeid võimsaid funktsioone, mis on mõeldud selleks, et aidata teil ja teie meeskonnal tööd teha tõhusamalt.

💼 Kahe-võimalusega logimine: Uus terminal kasutab nii sõrmejälje- kui ka kiibilugejaid. See annab kasutajatele võimaluse valida, millist logimisviisi nad eelistavad. Pole tähtis, kas valite kiibi või sõrmejälje – mõlemad on kiired, mugavad ja turvalised.

🔋 Kompaktne ja liikuv: Terminal on nüüd varustatud akuga, mis tähendab, et saate selle liigutada sinna, kus seda kõige rohkem vajate. Soovite logida aega otse tootmismasina juures? Pole probleemi. Mis veel parem – kui tekib voolukatkestus, töötab terminal endiselt edasi, tagades, et teie tööaeg on alati täpselt jälgitud.

🖥️ Suurem ekraan: Uue terminali ekraan on suurem kui vana mudeli oma. See tähendab, et kõik on selgemalt nähtav ja lihtsamini loetav.

🔄 Tarkvarauuendus: Tänu meie uuendatud tarkvarale saab nüüd kiibid ja sõrmejäljed otse terminalist kasutajale siduda. Te ei pea enam kiibi koodi käsitsi arvuti kaudu kasutajale sisestama – kõik saab tehtud otse terminalist.

Me oleme pühendunud sellele, et pakkuda teile parimat võimalikku tööajaarvestuse lahendust. Meie uus terminal on veel üks samm selle eesmärgi suunas, aidates teil töötada tõhusamalt ja hõlpsamalt kui kunagi varem.

Kui soovite rohkem teada saada meie uue terminali kohta või soovite seda oma meeskonnale tutvustada, võtke meiega ühendust. Oleme alati siin, et aidata teil oma tööajaarvestust parandada.

Aeg on raha. Hours säästab teile mõlemat

Vali mugav ja tark viis. Veebipõhine tööaja jälgimine vähendab teie ettevõtte kulusid ja suurendab tõhusust!

Seotud postitused