fbpx
Seuraavan sukupolven työajanseuranta: Beacon- ja Gateway-järjestelmät Hours.ee-ohjelmistossa

Tykkäät mitä näet?

Jaa

Seuraavan sukupolven työajanseuranta: Beacon- ja Gateway-järjestelmät Hours.ee-ohjelmistossa

author image

Mihkel Männamaa

Työajanseuranta on yrityksen menestyksen avain, auttaen johtajia ymmärtämään, miten työntekijöiden aikaa voidaan hyödyntää tehokkaimmin. Nykyään pelkkä tuntien laskeminen ei kuitenkaan riitä – yritykset tarvitsevat järjestelmän, joka kykenee seuraamaan, missä ja milloin työ tapahtuu. Juuri tässä astuvat peliin Hours.ee yhdessä Beacon- ja Gateway-järjestelmien kanssa, jotka mahdollistavat työajan seuraamisen määritellyllä alueella tai rakennuksessa.

Mikä on Beacon- ja Gateway-järjestelmät?

Beacon- ja Gateway-järjestelmät ovat kaksi innovatiivista teknologiaa, jotka mahdollistavat reaaliaikaisen sijaintipohjaisen työajanseurannan tietyllä paikalla.

Beacon on pieni Bluetooth-laite, joka lähettää jatkuvasti radiosignaaleja lyhyen matkan päässä. Esimerkiksi älypuhelimet tai muut Beacon-laitteet voivat vastaanottaa nämä signaalit ja tietävät siten, että ne ovat Beaconin lähellä.

Gateway puolestaan on laite, joka mahdollistaa datansiirron eri verkkojen ja laitteiden välillä. Gateway on kuin ”portti”, joka yhdistää erilaiset verkot ja laitteet, mahdollistaen tiedon vapaan liikkumisen.

Miten Beacon- ja Gateway-järjestelmät toimivat yhdessä Hours.ee-ohjelmiston kanssa?

Beacon- ja Gateway-järjestelmät on integroitu Hours.ee:n työajanseurantaohjelmistoon luotettavien kumppaneidemme kautta. Kun työntekijä tulee Beaconin kantaman sisälle määritetyllä alueella tai rakennuksessa, Beacon lähettää signaalin työntekijän laitteelle. Työntekijän laite sitten lähettää signaalin Gatewaylle, joka puolestaan välittää tiedot Hours.ee-ohjelmistoon. Näin ohjelmisto tietää, milloin ja missä työntekijä on.

Mitkä ovat Beacon- ja Gateway-järjestelmien edut Hours.ee-ohjelmistossa?

Automaattinen työajanseuranta: Beacon- ja Gateway-järjestelmien ansiosta Hours.ee voi automaattisesti seurata työntekijöiden työaikaa määritetyllä alueella tai rakennuksessa. Työntekijöiden ei tarvitse murehtia siitä, ovatko he kirjautuneet sisään tai ulos – järjestelmä tekee sen heidän puolestaan.

Sijaintipohjainen seuranta: Beacon- ja Gateway-järjestelmien avulla Hours.ee voi seurata työntekijöiden sijaintia reaaliajassa, mutta vain yrityksen määrittelemällä alueella tai rakennuksessa. Tämä tarkoittaa, että voit nähdä, milloin työntekijä saapui työpaikalle, milloin hän lähti ja milloin hän suoritti tietyn työtehtävän.

Tehokkuuden lisääminen: Koska Beacon- ja Gateway-järjestelmät mahdollistavat reaaliaikaisen seurannan siitä, missä ja milloin työ tapahtuu, voit suunnitella ja hallita resurssejasi paremmin.

Inhimillisten virheiden vähentäminen: Beacon- ja Gateway-järjestelmien käyttö vähentää työntekijöiden tekemien virheiden määrää, koska kaikki tiedot kerätään ja käsitellään automaattisesti.

Parannettu työntekijäkokemus: Työntekijät voivat keskittyä työhönsä tietäen, että ohjelmisto huolehtii heidän työajanseurannastaan määritetyllä alueella tai rakennuksessa. Tämä vähentää stressiä ja parantaa yleistä työkokemusta.

Beacon- ja Gateway-järjestelmien ansiosta Hours.ee:n työajanseurantaohjelmisto kykenee tarjoamaan todella seuraavan tason työajanseurantaa, joka on räätälöity yrityksesi tarpeisiin.

Yhteenvetona, Hours.ee:n Beacon- ja Gateway-järjestelmien integrointi avaa uusia mahdollisuuksia työajanseurannalle, tehden tästä prosessista tarkemman, tehokkaamman ja työntekijäystävällisemmän. Oletko valmis viemään yrityksesi työajanseurannan seuraavalle tasolle? Hours.ee on täällä auttamassa sinua saavuttamaan tämän.

Aika on rahaa. Hours säästää sinulle molempia

Valitse kätevä ja älykäs tapa. Online-ajanseuranta vähentää kustannuksia ja lisää yrityksesi tehokkuutta!

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Ekovilla OY palaute - työajanlaskentaohjelmisto auttaa nostamaan työmoraalia

Tykkäät mitä näet?

Jaa

Ekovilla OY palaute - työajanlaskentaohjelmisto auttaa nostamaan työmoraalia

author image

Mihkel Männamaa

Ekovilla OY:llä (Kiimingin yksikössä) työskentelee 20 henkilöä, joiden työtunteja on seurattava oikein. Aluksi käytettiin paperiarkkeja ja kansioita, joihin työntekijät merkitsivät itse työtuntinsa. Tällainen työajan seuranta vei aikaa noin 6 tuntia kuukaudessa. Yrityksen kasvaessa päätettiin ottaa käyttöön konsernin teknologiajohtajan suosittelema työajan seurantaohjelmisto.

Kiimingin yksikön edustaja Aaro kertoi, että työajan seuranta on heille tarpeellista useista syistä:

 • mahdollisuus seurata ja arvioida tuotannon tehokkuutta
 • työmoraalin paraneminen, koska työntekijät ymmärtävät paremmin työaikoja
 • vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon

Aaron mukaan yrityksessä tapahtui seuraavat positiiviset muutokset:

 • mahdollisuus seurata työaikaa reaaliajassa
 • käsitys työssä olevista henkilöistä
 • etäkäyttö
 • työturvallisuus – mahdollisuus nähdä, onko yövuoron jälkeen päästy yli

Aaro mainitsee, että hänen edellisessä työpaikassaan käytettiin erilaista työajan seurantaohjelmistoa ja sanoo, että sitä oli vaikea käyttää. Konserni katsoo, että aikaa ja rahaa säästyy Hoursin avulla varmasti, koska työaikoja voidaan seurata oikein. Hoursin palveluun ollaan tyytyväisiä ja sitä suositellaan myös muille, koska sitä on helppo käyttää.

Teollisuussektorin mahdollinen taloudellinen säästö Hours-ohjelmiston käytöllä

Teollisuussektorin mahdollinen taloudellinen säästö Hours-ohjelmiston käytöllä Tämän esimerkin perusteella Hours-ohjelmiston käytöllä on mahdollista säästää 10 920 euroa, jos työntekijät eivät voi itse merkitessään työtunteja pyöristää työaikoja omaksi eduksi. Esimerkiksi, työntekijät kirjaavat työajaksi 8 tuntia, vaikka todellisuudessa lähdettiin 5 minuuttia aiemmin ja oltiin 5 minuuttia pidempään lounaalla:

Työntekijöiden määrä20 kpl
Työntekijöiden palkka*13 €/h brutto
Työajan pyöristäminen10 min työntekijää kohti päivässä
Työvoimakustannusten säästö vuodessa10 920 €

*Laskelmissa on käytetty Suomen Ammattiliiton ilmoittamia teollisuusalan keskimääräisiä palkkoja

Laskukaava: (20×10/60)x21x13x12 = 10 920

Näin saamme tietää, että esimerkkimme perusteella on mahdollista säästää 10 920 euroa. Lisäksi säästetään joka kuukausi myös 6 tuntia kirjanpitäjien aikaa, koska työntekijöiden tuntilehtiä ei tarvitse erikseen jäljittää ja työtunteja laskea yhteen.

Aika on rahaa. Hours säästää sinulle molempia

Valitse kätevä ja älykäs tapa. Online-ajanseuranta vähentää kustannuksia ja lisää yrityksesi tehokkuutta!

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Miten valita työajan seurantaohjelmisto?

Tykkäät mitä näet?

Jaa

Miten valita työajan seurantaohjelmisto?

author image

Mihkel Männamaa

Nykyään on olemassa monia erilaisia työajan seurantaohjelmistoja, ja jokainen yritys voi valita itselleen sopivimman ohjelmiston. Mitä kuitenkin pitäisi ottaa huomioon ohjelmistoa valitessa?

 • Yksi tärkeimmistä asioista on varmistaa ohjelmiston yhteensopivuus yrityksessä käytössä olevien laitteiden ja käyttöjärjestelmien kanssa. Lisäksi kannattaa ottaa huomioon, tuleeko ohjelmisto ladata palvelimeen vai voidaanko sitä käyttää pilvipalveluna.
 • On syytä tutkia perusteellisesti, millaisia lisäosia ja integraatioita eri ohjelmistot tarjoavat. Jotkut palveluntarjoajat kykenevät tekemään asiakkaille erityisiä integraatioita, jotta ohjelmisto vastaisi asiakkaan yrityksen erityistarpeisiin ja tekisi työajan seurannasta mahdollisimman tarkkaa. Integraatioihin kuuluvat esimerkiksi erilaiset palkanlaskentaohjelmat, mobiilisovellukset GPS-seurannalla, sisäänkirjautumispäätteet, ovikortit jne.
 • Kuinka joustavia valittavissa olevat ohjelmistot ovat erilaisten työtehtävien, projektien ja vuorojen työajan laskennassa? Onko ohjelmisto kykenevä seuraamaan oikein myös etä- ja/tai kenttätyötä tekevien työntekijöiden työaikaa?
 • Työajan seurantaohjelmiston tulee tarjota myös käyttäjäystävällinen raporttien keräämisen, tarkastelemisen ja lataamisen/tulostamisen järjestelmä. Eri palveluntarjoajilla voi olla hyvin erilainen raportointijärjestelmä: mitä tietoja raportilla näytetään; millaisissa muodoissa raportteja voi tarkastella, ladata, tulostaa, lähettää eteenpäin ja kuinka helppoa raporttien luominen on, ovatko raportit helppo löytää?
 • Käyttäjämukavuus ja helppokäyttöisyys ovat erittäin tärkeitä avainsanoja sopivaa työajan seurantaohjelmistoa valittaessa. Kaikkien tärkeiden tietojen tulisi olla helposti löydettävissä ja jatkokäsiteltävissä. Työntekijöiden tulisi ymmärtää selkeästi, miten töitä rekisteröidään ja miten he kirjautuvat töihin sisään ja ulos. Välittömien esimiesten tulisi saada selkeä käsitys tehdystä työstä ja siihen kuluneesta ajasta. Lisäksi työajan seurantaa helpottaa huomattavasti, jos ohjelmistoon on integroitu valtion juhlapyhien kalenteri, jotta juhlapyhien työkorvauksia ei tarvitse syöttää käsin jne.
 • Asiakastuki on hyvän palvelun kulmakivi. Sopivaa ohjelmistoa valittaessa on järkevää varmistaa, että ongelmatilanteiden ja kysymysten ilmetessä asiakastuen yhteystiedot löytyvät nopeasti ja asiantuntija on valmis reagoimaan kohtuullisen ajan kuluessa.
 • Monet palveluntarjoajat tarjoavat uusille asiakkaille ilmaisen kokeilujakson auttaakseen heitä päätöksenteossa. Tarjolla on jopa 30 päivän pituisia kokeilujaksoja. Tällä tavoin on mahdollista saada käsitys siitä, miten ohjelmisto on rakennettu ja sopiiko se yrityksen tarpeisiin. Samoin monet palveluntarjoajat ovat valmiita tekemään ilmaisen demon, jossa he näyttävät, miten ohjelmistoa käytetään, mitä mahdollisuuksia se tarjoaa ja vastaavat mahdollisiin kysymyksiin.
 • Mahdollisuuksien mukaan kannattaa vertailla eri ohjelmistojen hinnoittelua, jotta voi valita yrityksen budjetille ja tarpeille sopivan työajan seurantaohjelmiston. On sekä kiinteitä paketteja, jotka sisältävät tiettyjä palveluita ja/tai laitteita, että kuukausimaksuun perustuvia paketteja, joiden hinta riippuu käyttäjien määrästä.

Markkinoilla on useita erilaisia palveluntarjoajia, jotka tarjoavat omaleimaista ohjelmistoa. Lyhyesti sanottuna oman yrityksen parhaan valinnan tekemiseksi tulisi harkita ohjelmiston käyttömukavuutta, ominaisuuksia, integraatioita, hinnoittelua, ammattitaitoista asiakastukea ja ilmaisen kokeilujakson saatavuutta. Hours tarjoaa 30 päivän pituisen ilmaisen kokeilujakson, ilmaisen demon, useita integraatioita ja laitteita, jotka helpottavat työajan seurantaa nopeammin ja mukavammin. Tarvittaessa autamme ilmaiseksi myös yrityksen tilin ensimmäisissä asetuksissa, esimerkiksi lisäämällä kaikkien työntekijöiden tiedot ohjelmistoon. Olemme valmiita käsittelemään jokaista asiakasta yksilöllisesti, jotta siirtyminen ohjelmistollemme olisi sujuvaa ja mukavaa.

Aika on rahaa. Hours säästää sinulle molempia

Valitse kätevä ja älykäs tapa. Online-ajanseuranta vähentää kustannuksia ja lisää yrityksesi tehokkuutta!

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Pärnu Graniit OÜ:n kokemus Hours-työaikakirjanpidosovelluksen käytöstä

Tykkäät mitä näet?

Jaa

Pärnu Graniit OÜ:n kokemus Hours-työaikakirjanpidosovelluksen käytöstä

author image

Mihkel Männamaa

Pärnu Graniit OÜ, kuten monet muut yritykset, on tarvinnut ratkaisun työajan seurantaan. Heille oli tärkeää löytää ohjelmisto, joka olisi helppokäyttöinen ja mahdollistaisi nopean tuntipalkkalaskennan. Ystävien suosituksesta he löysivät Hours-ohjelmiston, joka osoittautui juuri sellaiseksi ratkaisuksi, jota he etsivät.

Ennen Hours-ohjelmiston käyttöönottoa Pärnu Graniit OÜ käytti kuukausittain 3-4 tuntia paperisten tuntilomakkeiden keräämiseen ja käsittelyyn. Hoursin käyttöönoton jälkeen yrityksen ajankäyttö on vähentynyt huomattavasti, ja työajan seuranta on parantunut.

Pärnu Graniit OÜ ei ole aiemmin käyttänyt mitään muuta työajan seurantaohjelmistoa, mutta he ovat erittäin tyytyväisiä Hoursiin. Ohjelmiston helppous, nopeus ja selkeys ovat heille tärkeimmät syyt suositella sitä muille yrityksille.

Suurin muutos Hours-ohjelmiston käyttöönoton jälkeen on ollut ajan säästö. Yritys ei ole havainnut ongelmia ohjelmiston käytössä, eikä heidän mielestään ohjelmisto tarvitse tällä hetkellä lisäominaisuuksia tai parannuksia. He ovat erittäin tyytyväisiä Hoursiin ja suosittelevat sitä ehdottomasti myös muille yrityksille, jotka tarvitsevat työajan seurantaratkaisun.

Aika on rahaa. Hours säästää sinulle molempia

Valitse kätevä ja älykäs tapa. Online-ajanseuranta vähentää kustannuksia ja lisää yrityksesi tehokkuutta!

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Ylityöstä on hyötyä sekä työntekijälle että työnantajalle

Tykkäät mitä näet?

Jaa

Ylityöstä on hyötyä sekä työntekijälle että työnantajalle

author image

Mihkel Männamaa

Sovittua työaikaa pidempi työskentely katsotaan ylityöksi, jolloin ei ole ratkaisevaa, työskenteleekö työntekijä kokoaikaisesti vai osa-aikaisesti. Jos työpäivä kestää 8 tuntia, on yhdeksännellä tunnilla tehty työ ylityötä, joka on korvattava vastaavasti. Kumulatiivisessa työaikalaskennassa ylityön määrä on tiedossa tilikauden lopussa.

Työnantajan ja työntekijän on aina sovittava ylityöstä, sillä ylitöitä ei voi suunnitella etukäteen. Työsopimusta tehtäessä ei voi sopia ylitöiden tekemisestä tarpeen mukaan, koska ylityöt ovat aina erityistilanne. Ylityöt kompensoidaan antamalla työntekijöille palkallista vapaata tai taloudellisesti. Rahakorvauksen yhteydessä ylityöstä maksetaan 1,5-kertainen palkka.

Sekä työntekijä että työnantaja hyötyvät ylityöstä:

 • työntekijä saa korkeampaa palkkaa, mikä motivoi häntä tekemään ylitöitä
 • ylitöitä tekemällä työntekijä voi osoittaa sitoutumisensa työhön ja kykynsä noudattaa määräaikoja, mikä antaa luottamusta työhönsä ja voi lisätä ylennysmahdollisuuksia
 • työntekijä voi hankkia uusia taitoja tekemällä ylitöitä ja saada kokemusta monimutkaisten tehtävien suorittamisesta. Tämä auttaa työntekijää kehittymään ammatillisesti ja tulemaan entistä arvokkaammaksi työnantajalleen.
 • työnantaja pystyy suorittamaan määräaikaiset työt ja projektit ajallaan ylitöitä tekevien työntekijöiden ansiosta
 • ylityöt antavat työnantajalle joustavuutta käsitellä odottamattoman suuria työmääriä tai muita odottamattomia tilanteita

Ylitöissä on kuitenkin myös joitain haittoja:

 • työntekijä voi palaa loppuun, jos tekee liikaa ylitöitä
 • työntekijän työn ja yksityiselämän tasapaino kärsii, mikä voi johtaa stressiin
 • fyysistä työtä ja raskailla työvälineillä työskentelevät ihmiset voivat joutua työtapaturmiin tai vahingoittaa itseään muuten, jos he tekevät liikaa ylitöitä
 • ylitöiden tekeminen voi lisätä riskiä erilaisiin terveysongelmiin: väsymykseen, unettomuuteen ja stressiin liittyviin sairauksiin
 • Ylitöitä tekevien työntekijöiden työtyytyväisyys saattaa heikentyä, varsinkin jos he tuntevat olevansa ylityöllisiä tai aliarvostettuja työnantajaltaan.

Hours tekee ylitöiden laskemisesta helppoa. Ylityöt voidaan asettaa jokaiselle yksikölle tai työntekijälle yksilöllisesti ottaen huomioon, mitkä vuorot ja aikataulut työntekijät työskentelevät. Työnantaja voi laskea ylityökorvauksen eri prosenttiosuuksina. Ohjelmisto ottaa työajan laskennassa huomioon myös yleiset vapaapäivät. Tarvittaessa työntekijän ja työnantajan välisen sopimuksen perusteella ylityöt voidaan vähentää yksittäisistä töistä työntekijän työajan päätyttyä. Ylityöt voidaan katsoa raporteista ja välittää Netvisor-ohjelmistoon.

Jos et ole vielä kokeillut ohjelmistoamme, voit tehdä sen ilmaiseksi 30 päivän ajan. Lisäksi suosittelemme varaamaan 30 minuutin demon, jonka aikana kartoitamme yrityksesi tarpeet ja vastaamme kysymyksiisi.

Aika on rahaa. Hours säästää molemmat

Valitse kätevä ja älykäs tapa – web-pohjainen ajanseuranta vähentää yrityksesi kustannuksia ja lisää tehokkuutta!

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Japeka OY palaute - Hours maksaa itsensä takaisin monikertaisesti

Tykkäät mitä näet?

Jaa

Japeka OY palaute - Hours maksaa itsensä takaisin monikertaisesti

author image

Mihkel Männamaa

Suomalainen Japeka OY kertoi meille kokemuksistaan ​​Hours-ohjelmiston käytöstä.

Suomalainen Japeka OY kertoi meille kokemuksistaan ​​Hours-ohjelmiston käytöstä.

Yritys arvioi kokemuksensa hyväksi.

”Kokemus on ollut erittäin positiivinen. Työntekijät ovat omaksuneet ohjelmiston hyvin ja he pitävät sen käytöstä.”

Hours sopii kaikenkokoisille yrityksille – kuukausimaksu on kiinteä ja työajan laskemiseen ja seurantaan riittää vain digitaalinen ohjelmisto ja mobiilisovellus.

”Olemme harkinneet työajanseuranta ohjelmiston käyttöönottoa pitkään, mutta koimme, että se ei ollut välttämätöntä yrityksen pienen koon, 10 työntekijän vuoksi. Lopulta päätimme kuitenkin kokeilla Hours-ohjelmistoa ja yllätyimme kuinka paljon arkielämämme yksinkertaistui ja resursseja vapautui muiden haasteiden ratkaisemiseen.”

Hoursin avulla kaikki työajat, raportit ja palkkatiedot ovat saatavilla yhdestä paikasta ja muutamalla napsautuksella. Vältytään vaivalloiselta tiedostojen edestakaisin lähettämiseltä ja työntekijöiltä tietojen keräämiseltä. 

Työajan laskeminen on nopeampaa, helpompaa ja virhemarginaali on paljon pienempi.

Mitä positiivisia muutoksia Japeka OY:ssä tapahtui?

 • Laskutukseen tarvittavat tiedot ovat heti saatavilla Hours-ohjelmistossa, eikä niitä tarvitse erikseen kysyä työntekijöiltä.
 • Riski, että osa laskuista jää maksamatta, on vähentynyt huomattavasti.
 • Laskutukseen vaadittavat tiedot ovat tarkempia, joten hämmennystä on vähemmän sekä meille että asiakkaillemme.
 • Projektien kustannusten seuranta on helpompaa ja selkeämpää, minkä ansiosta kassan riski on pienempi.

”Hours maksaa itsensä varmasti monikertaisesti takaisin. Hoursissa on kaikki mitä tarvitsemme, eikä siinä ole ylimääräisiä monimutkaisia toimintoja”, yhtiö tiivistää kokemuksensa.

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Uusi Advanced Hours -leimauslaite on valmis

Tykkäät mitä näet?

Jaa

Uusi Advanced Hours -leimauslaite on valmis

author image

Mihkel Männamaa

Äsja valminud uus hours sisselogimis boks on märksa targem. Nüüd on võimalik kasutada kõikvõimalikke kiipe tööaja registreerimiseks. Võite kastutada ka enda kaarte ja kiipe. Töötab ka näiteks “Valttikortti” kaardiga.

Seadistatav põhivaade.

Kui soovite näha boksist kes millal on alustanud ja mis tööd teeb siis see on võimalik, aga kui ei soovi sellist informatsiooni avaldada siis võimalik seadistada oma tekstiga peavaade.

Saada kiri boksi.

Jah nüüd on see võimalik. Võite saata informatiivseid lauseid otse boksi ekraanile ja töölised näevad seda logimisi tehes.

Küsige pakkumist oma firmale

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Hours voidaan nyt käyttää iPhone -sovelluksessa

Tykkäät mitä näet?

Jaa

Hours voidaan nyt käyttää iPhone -sovelluksessa

author image

Mihkel Männamaa

Spetsiaalne iPhone kasutajatele mõeldud rakendus lihtsustab Hours’i kasutamist võrreldes brauseripõhise versiooniga veelgi. Nimelt salvestab äpp töö alustamise ja lõpetamise asukohad automaatselt ning võimaldab töötajal lihtsalt näha oma iganädalasi töötunde. Äpist saab töötaja lihtsasti valida tööliiki, mida ta parajasti teeb. Peakasutaja omakorda näeb kogu töötajaid puudutavat infot reaalajas ja saab endale vajalikku statistikat ning aruandeid koostada alati kõige värskema rakendusse sisestatud info põhjal.

Tööajaarvestuse programm Hours on sobiv igas suuruses ettevõttele, millel pole otstarbekas kasutada mahukaid ning kõrge kuutasuga tööaja ja -protsessi juhtimise programme. Hours võimaldab ühe kindla kuutasu eest koguda infot, mis on vajalik tööajaarvestusega seotud aruandluse tarbeks eelkõige Eesti ja Soome seadusandlust silmas pidades.

Üleminek Hours’ile toob suurima muudatuse nende ettevõtete töökorraldusse, kes seni on tööajaarvestust pidanud tabelarvutusprogrammide või suisa paberil. Lisaks mugavusele välistab Hours arvestusvigade ja topeltfailide tekkimise võimaluse.

Vaata järele: https://itunes.apple.com/us/app/hours-time-tracking/id1443988533?l=et&ls=1&mt=8

Hours’i võimalused:
– Tööaja arvestus
– Töötajate andmete arhiveerimine
– Tööga seotud info ja dokumentide salvestamine
– Võimaldab teha protsessi- ja töötajapõhiseid kokkuvõtteid
– Eristab erinevaid tööliike
– Annab tööandjale võimaluse jälgida tööprotsessi reaalajas
– Töötab ka NFC-kaartide ja nööpidega
– Soodne võimalus igas suuruses ettevõttele, kus on oluline töötundide arvestamine

Aiheeseen liittyvät julkaisut