fbpx

Käyttöehdot

Voimassa alkaen: 23.09.2019.

Hours OÜ, Virolaine y-tunnus 16434060, (jäljempänä Hours) omistaa ja hallinnoi työajan laskennan ohjelman (jäljempänä Ohjelma), jota voi käyttää verkkosivujen www.hours.ee ja www.hours.fi tai älypuhelimessa toimivan digitaalisen sovelluksen (Hours – Time tracking) kautta. 

Käyttöehtoihin kuuluvat Hoursin kotisivuilla julkaistu Yksityispolitiikka, Evästeiden käyttöehdot ja Hours kotisivuilla julkaistu tieto ja ohjeet (jäljempänä yhdessä Ehdot). Hoursin ohjelmiston käyttäjäksi ei voi rekisteröityä Ehtoja hyväksymättä. 

1. Yleiset ehdot 

1.1. Ohjelmisto on tarkoitettu käytettäväksi vain oikeushenkilöille. Kun luonnollinen henkilö (kuluttaja) rekisteröityy Ohjelmiston käyttäjäksi rikkoen kyseisten Ehtojen kohtaa 1.1, hän tekee sen omalla vastuulla, luopuen sillä tietoisesti hänelle lain mukaan annetuista kuluttajan oikeuksista, koska hän käyttää tietoisesti Ohjelmistoa epätarkoituksenmukaisesti.    

1.2. Hours tarjoaa Käyttäjille vain Ohjelmiston ja sen tekniset resurssit, Hours ei ole vastuussa Käyttäjien sisäistettyjen työsopimuksien noudattamisesta ja sisällöstä, Työntekijöiden sisäistettyjen aikatietojen tarkkuudesta sekä Työntekijöiden ja Käyttäjien välisistä suhteista.

1.3. Hours pitää ohjelmiston kautta sisäistetyt Työntekijöiden tiedot luottamuksellisena. Hours näkee ja kerää vain Käyttäjien rekisteritiedot (yrityksen nimi, s-posti). Hoursilta puuttuu pääsy Työntekijöiden tietojen (henkilötiedot, työsopimusten sisältö, työtunnit, palkka jne) luokse, se ei kerää, tallenna eikä käsittele mitään Käyttäjän sisäistettyä Työntekijää koskevaa tietoa (kts tarkemmin Hours Yksityisyyspoliitikasta). 

1.4. Hours ei ota vastuuta Käyttäjien sisäistettyjen Työntekijöiden työsopimusten ja muiden asiakirjojen säilymisestä. Vaikka Ohjelmiston teknologia tarjoaa erittäin turvallista asiakirjojen säilytystä, on Käyttäjän kuitenkin otettava asiakirjoista varmuuskopiot. 

1.4. Hoursilla on oikeus Ehtojen ja Hinnaston muutoksiin. Muutos tulee voimaan Ehtojen julkaisemisen yhteydessä Hours.ee verkkosivulla. 

1.5. Kun Käyttäjä ei lue Ehtoja, se ei vapauta häntä Ehdoista aiheutuvista velvollisuuksista.  

1.6. Ehtoihin sovelletaan Viron lakia ja erimielisyydet ratkaistaan Harjun käräjäoikeudessa. 

1.7. Kyseisiä Ehtoja tai Ohjelmistoa koskevat kysymykset pyydämme lähettämään osoitteeseen info@hours.fi 

2. Hours Ohjelmisto ja Palvelut

2.1. Hours tarjoaa Käyttäjille verkkoperusteisen Ohjelmiston, jonka avulla voi laskea työtunteja, arkistoida työntekijöiden tiedot, tallentaa työtä koskevia tietoja ja asiakirjoja, hallita työsopimuksia, tehdä prosessi- ja työntekijäperusteisiä yhteenvetoja, erottaa työn lajeja ja seurata työprosessia reaaliajassa. Ohjelmisto voidaan yhdistää kirjanpito-ohjelmien ja NFC- korttien, Suomessa pakollisen  „valttikortin“ ja ns „nappien„ kanssa. Työntekijät voivat rekisteröidä työtunnit sekä älylaitteessa että tietokoneessa myös etäältä, lisäksi on mahdollisuus kommentoida työn kulkua, liittää työtä koskevia valokuvia ja kustannuksia todistavia kuitteja. Ohjelmiston kautta laaditusta Loppuraportista ei löydy virheitä, puutteita eikä vahingossa toistettuja tiedostoja.    

2.2. Ohjelmistoa voi käyttää myös älylaitteessa, kun lataat alas digitaalisen sovelluksen portaaleista App Store tai Google Play. Sovellus on Käyttäjille ja Työntekijöille ilmaista. 

2.3. Hours Ohjelmisto voidaan yhdistää fyysisiin työtuntien rekisteröintivälineisiin kuten NFC-kortteihin, „valttikorttiin“ tai ns „nappeihin,“ jota voi Hoursilta vuokrata. Olemassa olevien välineiden yhteensopivuus on edeltävästi tarkistettava kirjoittaen osoitteeseen info@hours.fi. Hours voi varmistaa parhaan toimimisen vain Hoursin tarjottujen välineiden käytön tapauksessa.  

2.4. Kun Käyttäjä haluaa tilata Hoursilta 4.3 kohdassa mainitut fyysiset työtuntien rekisteröintivälineet, pyydämme kirjoittamaan Hours OÜ:n osositteeseen info@hours.fi ja sopimaan hinnasta sekä muista ehdoista. 

2.5. Hours Ohjelmiston voi yhdistää Käyttäjän kirjanpito-ohjelmien ja palkkalaskentaohjelmien kanssa. Tarkemman tiedon, asetusten ja teknisen tuen kysymyksissä pyydämme kirjoittamaan Hours OÜ:n osoitteeseen info@hours.fi

2.6. Hours tarjoaa Käyttäjälle kohtuullista teknistä tukea. Hours vastaa Käyttäjän kyselyyn mahdollisimman pian. Kun Käyttäjän kyselystä aiheutuu kustannuksia, Käyttäjä korvaa ne Hoursille ennakkona sopimuksen mukaan. Käyttäjän kyselyyn, jolta puuttuu käyttäjätili, Hours vastaa mahdollisuuksien mukaan.  

3. Tekijänoikeudet

3.1. Kyseiseen Ohjelmistoon sisältyvä kaikki tieto on tekijänoikeuden kohteena. Mainitun tiedon toisto liiketarkoituksiin on ilman Hoursin suostumusta kielletty. Kirjallisen suostumuksen hakemiseen on kirjoitettava osoitteeseen info@hours.fi

4. Ohjelmiston turvallisuus

4.1. Hoursin Ohjelmistoa ja sen sisältöä säilytetään DigitalOcean-palvelimessa (lisätiedot: https://www.digitalocean.com), mikä on erittäin turvallinen ympäristö kaikkien Käyttäjien ja Työntekijöiden tietojen ja asiakirjojen säilyttämiseksi. Korkeimman turvallisuuden varmistamiseksi sovelletaan seuraavia toimenpiteitä:  

 • Hours Ohjelmiston kautta sisäistetty tieto on salattu;
 • Asiakkaiden salasana säilytetään vain tiivistetyssä muodossa;
 • Säännöllinen palvelimen huolto, aikataulun mukaiset huoltotyöt, ohjelmiston ja laitteiden uudistukset 1 kerran kuukaudessa;

4.2. Hoursilta puuttuu pääsy Käyttäjien sisäistettyjen Työntekijöiden minkä tahansa tietojen ja asiakirjojen luokse. Hours on kuitenkin tehnyt parhaansa Ohjelmistoon sisäistettyjen ja ladattujen Työntekijöitä koskevien asiakirjojen säilymiseen. Hours ei ole vastuussa järjestelmän ulkopuolisten vaikuttajien (esim. „hakkerit“) toiminnasta eikä varmista tiedon ja asiakirjojen säilymistä Ohjelmistossa Työntekijöiden suhteen. 

5. Ohjelmiston saatavuus

5.1. Hours yrittää varmistaa Ohjelmiston hyvän ja jatkuvan saatavuuden, mutta ei se kuitenkaan takaaOhjelmiston jatkuvaa saatavuutta eikä poissulje mahdollisia häiriöitä Ohjelmiston toiminnassa. 

5.2. Hours pidättää itselleen oikeuden milloin tahansa lopettaa Ohjelmiston sisällön saatavuus teknisistä tai muista syistä ilmoittamatta siitä Käyttäjille etukäteen. Siitä johtuen ei ole Hours millään tavalla vastuussa kyseisistä häiriöistä aiheutuvista hankaluuksista tai vahingoista. Kyseiset häiriöt eivät ole Ohjelmistosta, palveluista tai tuotteista tehtyjen suorituksien palauttamisen, hinnanalennusten tai muiden korvausten perusteena. 

5.3. Hours ei ole vastuussa kolmansien henkilöjen toiminnasta aiheutuvista vahingoista kuten esimerkiksi tietokoneviruksien ja vakoiluohjelmien levittäminen, murto, tietojen (myös henkilötietojen) varkaus.

6. Maksullinen käyttäjätili

6.1. Ohjelmiston ja kaikkien tarjottavien Palvelujen käyttöön on Käytäjällä oltava käyttäjätili. Käyttäjä lisää käyttäjätilin käyttäjäksi työtekijänsä. Hoursin kanssa sopimussuhteessa on vain Käyttäjä, työntekijöiltä puuttuu sopimussuhde.  

6.2. Käyttäjätilin rekisteröintiin on Käyttäjän täytettävä Hoursin kotisivuilla oleva rekisteröintilomake ja hyväksyttävä ehdot, painamalla vastaavaa painiketta, jonka yhteydessä voi myös tutustua Ehtoihin. Käyttäjätili avataan automaattisesti täytetyn rekisteröintilomakkeen Hoursille lähettämisen jälkeen. 

6.3. Käyttäjä voi käyttäjätilin kautta ladata Työntekijöitä koskevia asiakirjoja ja sopimuksia. Yksi ladattu asiakirja ei voi ylittää 10 mb. Ohjelmiston avulla voi hakea 50 mb yhtä työntekijää koskevia asiakirjoja ja sopimuksia. 

6.4. Hours esittää Käyttäjälle kerran kuukaudessa laskun kotisivuilla olevan hinnaston ja Työntekijöiden luvun perusteella. Kun Käyttäjä on sopinut Hoursin kanssa erikoisehdoista tai on saanut alennuksen, Käyttäjälle on voimassa  alennushinta. Kun Käyttäjä on tilannut Hoursilta lisäpalveluja tai tuotteita (esimerkiksi työntekijöiden rekisteröintiin käytettävät laitteet), liitetään kyseinen summa Käyttäjän kuukausimaksuun. 

6.5. Käyttäjän maksettuja suorituksia ei palauteta, suorituksen myöhästymisen tapauksessa Hours saattaa periä Käyttäjältä laskun mukaisen viivästyssakon. Kun Käyttäjä rikkoo maksuehtoja, Hours saattaa rajoittaa Käyttäjätilin käyttöä tai estää sen kokonaan. 

6.6. Käyttäjätilin rekisteröinnin yhteydessä Käyttäjä saa käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä suorittaa itse käyttäjätunnuksen ja salasanan luottamuksellisena pitämiseen tarvittavat toimenpiteet (esimerkiksi säätää käytetyssä verkkoselaimessa salasanojen automaattisen muistamisen). Käyttäjällä on mahdollisuus itsenäisesti Käyttäjätilin kautta vaihtaa Käyttäjätunnusta ja salasanaa. Mikäli esiintyy käyttäjätiliä ja kirjautumista koskevia ongelmia, pyydämme kirjoittamaan osoitteeseen info@hours.fi

6.7. Käyttäjä voi milloin tahansa sulkea Käyttäjätilin. Hours poistaa Käyttäjätilin, kun Käyttäjä on tilin sulkenut tai kohtuullisessa ajassa Käyttäjätilin käytön päättymisestä. Tilin poistamisen yhteydessä poistuvat Hoursin palvelimista kaikki Käyttäjän ja rekisteröityjen Työntekijöiden tiedot.   

6.8. Hours pidättää itselleen oikeuden kaikkien hintojen muutoksiin ilman Käyttäjille etukäteen ilmoittamatta. Uusi hinta tulee voimaan Hinnaston julkistamisen yhteydessä Hoursin verkkosivuilla.  

7. Ilmainen kokeiluversio

7.1. Käytäjällä on mahdollisuus 1 kuukaudessa kokeilla Hoursin Ohjelmiston ilmaista kokeiluversiota rekisteröitymällä kotisivuilla ohjeita noudattaen. 

7.2. Kokeiluversiossa ovat Käyttäjän käytössä kaikki maksullisen Käyttäjätilin toiminnot. 

7.3. Kokeiluversion käytön jälkeen lähetetään Käyttäjälle kirjallinen tarjous maksullisen ohjelmiston käytön jatkamiseksi. Kun Käyttäjä antaa suostumuksen, Hours aloittaa Käyttäjälle ohjelmiston käytöstä laskujen lähettämistä ja kokeiluversio vaihdetaan ilman etukäteen ilmoittamatta maksulliseksi käyttäjätiliksi.  

7.4. Kun Käyttäjä ei rekisteröi kokeiluversion käytön jälkeen maksullista Käyttäjätiliä, Hours poistaa kokeiluversiossa avatun tilin kohtuullisessa ajassa 1 kuukauden kokeiluversion käytön jälkeen. Tilin poistamisen yhteydessä poistuvat Hoursin palvelimista kaikki Käyttäjän ja rekisteröityjen Työntekijöiden tiedot.   

8. Käyttäjien ja Työntekijöiden tiedot

8.1. Hoursilla on pääsy vain Käyttäjän tietojen luokse ja se kerää vain Käyttäjän tietoja (nimi ja s-posti). Hoursilta puuttuu pääsy Käyttäjän sisäistettyjen Työntekijöiden tietojen ja asiakirjojen luokse.   

8.2. Ohjelmiston kautta Työntekijöiden tietojen ja sopimuksien sisäistäminen ja sopimusten täyttäminen tapahtuu ilman Hoursin osallistumatta ja Asiakkaat ovat vastuussa kyseisten sopimuksien täyttämisestä ja kaikista sopimuksien tekemiseen liittyvistä seikoista.

8.3. Käyttäjät ovat täysimääräisesti vastuullisia Ohjelmiston käytöstä. Hours ei ota vastuuta Käyttäjien Ohjelmistoon sisäistetyn tiedon todenmukaisuudesta ja muun Käyttäjän sisäistetyn tiedon laillisuudesta, todenmukaisuudesta, ajankohtaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta sekä muiden Ohjelmiston käytöstä johtuvien Käyttäjän velvollisuuksien asianmukaisesta täyttämisestä.

8.4. Hoursilla on oikeus rajoittaa Käyttäjän tilin käyttöä, mikäli Hours tulee tietoiseksi, että Käyttäjä käyttää Hoursin Ohjelmistoa laittomasti tai epätarkoituksenmukaisesti tai muulla tavalla rikkoo Ehtoja. Kaikista rikkomuksista voi ilmoittaa Hoursille osoitteseen info@hours.fi

9. Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjä sitoutuu:

9.1. Noudattamaan Ohjelmiston käytön yhetydessä kyseisiä Ehtoja.

9.2. Maksamaan Käyttäjätilin käytöstä Työntekijöiden luvun ja Hoursin kotisivuilla julkistetun Hinnaston perusteella.

9.3. Varmistamaan, että Ohjelmiston käytön yhteydessä Käyttäjän antamat tiedot eivät ole harhaan johtavia, epätarkkoja ja/tai vääriä; eivät loukkaa kolmansien henkilöjen tekijänoikeuksia eikä muita kolmansien henkilöiden materiaali- ja/tai immateriaalioikeuksia; eivät ole ristiriitaisia lain tai muiden sovellettavien asetusten kanssa ja eivät ole hyvän tavan vastaisia.  

9.4. Käyttäjä ei voi ladata Ohjelmiston avulla viruksia sisältäviä ja muita tiedostoja, jotka häiritsevät tai vahingoittavat Ohjelmiston tavanomaista käyttöä tai toimimista.   

9.5. Käyttäjän on säilytettävä Ohjelmiston käyttöön liityvää salasanaa ja Käyttäjätunnusta niin, että se ei tulisi kolmansien henkilöjen tietoon, jos kolmannet henkilöt eivät ole valtuttaneet Käyttäjää edustamaan heitä Palvelun käytön yhteydessä.

9.6. Käyttäjä ei saa käyttää Ohjelmistoa petoksiin tai muihin epälaillisiin tarkoituksiin.

9.7. Käyttäjä ei saa välittää Ohjelmiston kautta tietoja, asiakirjoja eikä muuta sisältöä, jonka välittämiseen ja julkistamiseen häneltä puuttuvat oikeudet. 

9.8. Käyttäjä vakuuttaa, että hän on Ohjelmiston käyttämiseen asianmukaisesti rekisteröity oikeushenkilö, jonka edustajalla ovat kaikki kyseisen oikeushenkilön annetut valtuudet Ohjelmiston käyttöön, oikeushenkilön edustamiseen ja sille velvollisuuksien ottamiseen;

10. Hoursin oikeudet ja velvollisuudet

10.1. Hoursilla on oikeus oman harkintansa mukaan rajoittaa tai peruuttaa Käyttäjän Ohjelmiston käyttöoikeudet, mikäli Käyttäjä oleellisesti rikkoo Ehtoja tai ei lopeta rikkomista Hoursin annetussa kohtuullisessa ajassa, Käyttäjä ei maksa laskuja tai myöhästyy Hoursin esitettyjen laskujen maksamisella. 

10.2. Hoursilla on aina oikeus Ohjelmiston kehityksestä johtuvasti ja sen paremman ja turvallisemman käytön tarkoituksessa yksipuolisesti täydentää Ehtoja tai muuttaa Hinnastoa.

10.3. Hours tekee parhaansa Ohjelmiston palvelun tarjoamiseen Käyttäjille ja Työntekijöille, korjaa virheet mahdollisimman nopeasti ja tarjoaa Käyttäjille kohtuullisessa laajuudessa ilmaista teknistä tukea. Hours ei kuitenkaan voi varmistaa Ohjelmiston ja teknologian häiriötöntä tai virheetöntä toimimista. 

11. Vastuu

11.1. Käyttäjä hyväksyy sen, että hän käyttää Ohjelmistoa täysin omalla vastuullaan ja vapauttaa Hoursin kaikesta Ohjelmiston käyttöön ja Ohjelmiston kautta ladatun tiedon mahdolliseen epätarkkuuteen, harhaan johtavuuteen, hyvän tavan vastaisuuteen tai muihin seikkoihin liittyvästä vastuusta. Käyttäjä ymmärtää, että Hours ei ole vastuussa seuraavista asioista:

 • Kaiken Ohjelmiston kautta ladatun tiedon todenmukaisuus, tarkkuus, kattavuus, ajankohtaisuus, voimassaolo ja laillisuus. Hours ei ole vastuussa Työntekijöiden työsopimuksien täyttämisestä tai rikkomisesta; 
 • Ohjelmiston tai siellä tarjottavan palvelun katkoksesta tai epäkäytettävyydestä;
 • Kaikista Ohjelmiston virheistä, viruksistä ja vakoiluohjelmista, joita saatetaan välittää Ohjelmiston tai Ohjelmistoon liitettyjen ohjelmien tai siellä tarjottavien palvelujen kautta;
 • Sisällön tai tietojen poistaminen tai ongelmat sisällön tai tietojen tallentamisen yhteydessä;
 • Käyttäjien käyttäytyminen Ohjelmiston käytön yhteydessä;
 • Ohjelmiston yhteensopimattomuus laitteiden tai muiden ohjelmien kautta;
 • Kaikki Asiakastiliä koskevat ongelmat;
 • Käyttäjän Käyttäjätunnuksen ja salasanan väärä käyttö; 
 • Tilin käyttö verkkoselaimen kautta, jota Ohjelmisto ei tue;
 • Puhelinoperaattorista johtuvat virheet.

11.2. Hours ei ota vastuuta Käyttäjän suoritetuista rikkomuksista kolmansia henkilöjä vastaan kuten esimerkiksi immateriaalioikeuksien rikkominen. 

11.3. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Hoursille kaikki kustannukset, vahingot ja vaatimukset (myös oikeusapukustannukset), jotka aiheutuvat välittömästi tai välillisesti Asiakkaan suoritetusta Ehtojen tai muun sovellettavan asetuksen rikkomuksesta.

12. Muut määräykset

12.1. Käyttäjä ymmärtää, että Ohjelmisto on tarkoitettu käytettäväksi vain oikeushenkilöille. Ohjelmiston käyttöön ja/tai Ehtoihin suostumisella Hours osoittaa Käyttäjälle palvelua Käyttäjän suostumuksella ja Käyttäjältä puuttuu oikeus palvelun tilauksen peruuttamiseen kuluttajan peruuttamisoikeuden käytöstä annettujen määräysten mukaan.  

12.2. Käyttäjällä on oikeus päättää Ehtoihin suostumisen yhteydessä aiheutunut oikeussuhde ilmoittaen siitä Hoursille. Siinä tapauksessa Hours poistaa Käyttäjän tilin ja Käyttäjän ladatut Käyttäjän ja Työntekijöiden tiedot ja asiakirjat. 

12.3. Hours ei ota vastuuta Ehdoista tai Ohjelmiston käytöstä aiheutuneesta ansaitsemattomasta tulosta, palkasta, yhtiön arvon alenemisesta tai välillisestä sattumallisesta vahingosta, riippumatta siitä, johtuuko vahinko sopimuksesta.  

Yhteystiedot

Kysymyksien herätessa ota yhteys Hours OÜ:

Hours OÜ

Puhelin: +378 401826272

S-posti: info@hours.fi