fbpx
Töötajate iseseisev otsustuspädevus

Meeldib mida loed?

Jaga

Töötajate iseseisev otsustuspädevus

author image

Mihkel Männamaa

Hiljuti jõustunud töölepingu seaduse muudatused tõid endaga kaasa võimaluse anda töötajale iseseisev otsustuspädevus oma tööaja üle. Seejuures alluvussuhe tööandjaga säilib. Mida see tähendab?

Töötaja, kellele antakse iseseisev otsustuspädevus, saab ise määrata, millisel nädalapäeval ja kellaajal ta töötab. Tuleb aga arvesse võtta, et sellele töötajale ei rakendu tööaja korralduse regulatsioon, öötööpiirang, valveaja reeglistik ega igapäevase ja -nädalase puhkeaja piirangud. Lisaks ei rakendu talle ka öösel ja riigipühal tehtava töö hüvitamise kord. Iseseisva otsustuspädevusega töötajale rakendub siiski täis- või osalise tööaja kokkulepe, st tööaja kestus ühe kuu või arvestusperioodi kohta ja ületunni regulatsioon. 

Iseseisva otsustuspädevusega töötaja tööaeg on fikseeritud nagu teistelgi. Seejuures otsustab töötaja ise, kas ta töötab, näiteks, täna 11 tundi ja homme ei tööta üldse või jagab oma töötunde kuidagi teisiti. Oluline on meeles pidada, et nagu kõikidel teistel ametikohtades, tuleb ka sellise töösuhte puhul ületunnitöö eelnevalt kokku leppida, sh ka selle eest saadav tasu. 

Seaduse järgi ei saa iseseisvat otsustuspädevust rakendada alla Eesti keskmise palga teenivatele töötajatele. Miinimumpalka ei tohi iseseisva otsustuspädevusega töötajale maksta. 

Alluvussuhe oma tööandjaga säilib ka siis, kui töötaja on saanud iseseisva otsustuspädevuse. See tähendab seda, et töötajal võivad olla tähtajad tööülesannete tegemiseks ning võidakse paluda tema osalust teatud koosolekutel. Tööandja ei tohi aga eeldada, et iseseisva otsustuspädevusega töötaja on igaks koosolekuks kättesaadav. 

Paindliku, kuid kindlatest kellaaegadest sõltuva töökorraldusega töötaja ei ole iseseisva otsustuspädevusega. Samuti ei kuulu iseseisva otsustuspädevuse alla töötajad, kes teevad kaudtööd ja saavad mingil määral oma tööaega valida, kuid peavad E-R terve tööpäeva jooksul tööandjale kättesaadavad olema. 

Töötajale iseseisva otsustuspädevuse andmiseks peavad pooled sõlmima kirjaliku kokkuleppe töölepingus või selle lisas ning töötaja töötasu peab olema vähemalt Eesti keskmise töötasuga võrdne. Kokkuleppe võivad mõlemad pooled vähemalt 14-kalendripäevase etteteatamisega üles öelda. 

Kui ka teie mõtlete oma ettevõttes proovida, kuidas iseseisva otsustuspädevusega töötajatega töö sujuks, siis võtke Hours endale appi. Aitame teil ja teie töötajatel tööajad korrektselt kirja panna ning palgaarvestus käib tänu sellele imekiiresti. Selliselt väldite võimalikke arusaamatusi ja ebakõlasid tööaegades. Esimene kuu on teile tasuta. Kindlasti broneerige ka meie demo, et saaksime teile tarkvara kasutamist lähemalt näidata ning teie küsimustele vastata.

Seotud postitused