fbpx
Ylityöstä on hyötyä sekä työntekijälle että työnantajalle

Tykkäät mitä näet?

Jaa

Ylityöstä on hyötyä sekä työntekijälle että työnantajalle

author image

Mihkel Männamaa

Sovittua työaikaa pidempi työskentely katsotaan ylityöksi, jolloin ei ole ratkaisevaa, työskenteleekö työntekijä kokoaikaisesti vai osa-aikaisesti. Jos työpäivä kestää 8 tuntia, on yhdeksännellä tunnilla tehty työ ylityötä, joka on korvattava vastaavasti. Kumulatiivisessa työaikalaskennassa ylityön määrä on tiedossa tilikauden lopussa.

Työnantajan ja työntekijän on aina sovittava ylityöstä, sillä ylitöitä ei voi suunnitella etukäteen. Työsopimusta tehtäessä ei voi sopia ylitöiden tekemisestä tarpeen mukaan, koska ylityöt ovat aina erityistilanne. Ylityöt kompensoidaan antamalla työntekijöille palkallista vapaata tai taloudellisesti. Rahakorvauksen yhteydessä ylityöstä maksetaan 1,5-kertainen palkka.

Sekä työntekijä että työnantaja hyötyvät ylityöstä:

  • työntekijä saa korkeampaa palkkaa, mikä motivoi häntä tekemään ylitöitä
  • ylitöitä tekemällä työntekijä voi osoittaa sitoutumisensa työhön ja kykynsä noudattaa määräaikoja, mikä antaa luottamusta työhönsä ja voi lisätä ylennysmahdollisuuksia
  • työntekijä voi hankkia uusia taitoja tekemällä ylitöitä ja saada kokemusta monimutkaisten tehtävien suorittamisesta. Tämä auttaa työntekijää kehittymään ammatillisesti ja tulemaan entistä arvokkaammaksi työnantajalleen.
  • työnantaja pystyy suorittamaan määräaikaiset työt ja projektit ajallaan ylitöitä tekevien työntekijöiden ansiosta
  • ylityöt antavat työnantajalle joustavuutta käsitellä odottamattoman suuria työmääriä tai muita odottamattomia tilanteita

Ylitöissä on kuitenkin myös joitain haittoja:

  • työntekijä voi palaa loppuun, jos tekee liikaa ylitöitä
  • työntekijän työn ja yksityiselämän tasapaino kärsii, mikä voi johtaa stressiin
  • fyysistä työtä ja raskailla työvälineillä työskentelevät ihmiset voivat joutua työtapaturmiin tai vahingoittaa itseään muuten, jos he tekevät liikaa ylitöitä
  • ylitöiden tekeminen voi lisätä riskiä erilaisiin terveysongelmiin: väsymykseen, unettomuuteen ja stressiin liittyviin sairauksiin
  • Ylitöitä tekevien työntekijöiden työtyytyväisyys saattaa heikentyä, varsinkin jos he tuntevat olevansa ylityöllisiä tai aliarvostettuja työnantajaltaan.

Hours tekee ylitöiden laskemisesta helppoa. Ylityöt voidaan asettaa jokaiselle yksikölle tai työntekijälle yksilöllisesti ottaen huomioon, mitkä vuorot ja aikataulut työntekijät työskentelevät. Työnantaja voi laskea ylityökorvauksen eri prosenttiosuuksina. Ohjelmisto ottaa työajan laskennassa huomioon myös yleiset vapaapäivät. Tarvittaessa työntekijän ja työnantajan välisen sopimuksen perusteella ylityöt voidaan vähentää yksittäisistä töistä työntekijän työajan päätyttyä. Ylityöt voidaan katsoa raporteista ja välittää Netvisor-ohjelmistoon.

Jos et ole vielä kokeillut ohjelmistoamme, voit tehdä sen ilmaiseksi 30 päivän ajan. Lisäksi suosittelemme varaamaan 30 minuutin demon, jonka aikana kartoitamme yrityksesi tarpeet ja vastaamme kysymyksiisi.

Aika on rahaa. Hours säästää molemmat

Valitse kätevä ja älykäs tapa – web-pohjainen ajanseuranta vähentää yrityksesi kustannuksia ja lisää tehokkuutta!

Aiheeseen liittyvät julkaisut